Thư mục tài liệu

Thư mục tên tài liệu được phân loại theo thứ tự trong bảng chữ cái. Nhấn chuột vào menu ở phía dưới bảng để di chuyển giữa các bảng tài liệu.

Những dòng màu vàng là các tài liệu chưa được sử dụng. Quý vị có thể đăng ký nhận đọc những tài liệu này.

Một phiên bản khác của thư viện có kèm công cụ tìm kiếm bên trong thư viện, được xây dựng bởi nhóm của Nguyễn Hoài Tưởng (từ Pháp): http://tubizou.net:3838/deploy/dskbd/

One thought on “Thư mục tài liệu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s