Phát Biểu của Người Phát Ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam 30/3/2017

---------- Xem các bài khác trong cùng chuyên mục Theo chân các nhà lãnh đạo: https://daisukybiendong.wordpress.com/category/theo-chan-cac-nha-lanh-dao-viet-nam/

Advertisements

Phát biểu của Người Phát Ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam 13/3/2017

Nguồn: Trang Bộ Ngoại Giao Việt Nam. ---------- Xem các bài khác trong cùng chuyên mục Theo chân các nhà lãnh đạo: https://daisukybiendong.wordpress.com/category/theo-chan-cac-nha-lanh-dao-viet-nam/

Phát biểu của Người Phát Ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam 28/2/2017

Nguồn: Trang Bộ Ngoại Giao Việt Nam ---------- Xem các bài khác trong cùng chuyên mục Theo chân các nhà lãnh đạo: https://daisukybiendong.wordpress.com/category/theo-chan-cac-nha-lanh-dao-viet-nam/

Phát biểu của Người Phát Ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam 23/2/2017

Nguồn: Trang Bộ Ngoại Giao Việt Nam ---------- Xem các bài khác trong cùng chuyên mục Theo chân các nhà lãnh đạo: https://daisukybiendong.wordpress.com/category/theo-chan-cac-nha-lanh-dao-viet-nam/

Họp Báo Bộ Ngoại Giao 9/2/2017

Nguồn: Trang Bộ Ngoại Giao Việt Nam. Ngày 09/2/2017, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã chủ trì buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Dưới đây là những phần trích từ tường thuật buổi họp báo liên quan tới Biển Đông. 3. VnExpress: Vừa qua, ngân … Continue reading Họp Báo Bộ Ngoại Giao 9/2/2017

Họp Báo Bộ Ngoại Giao 12/1/2017

Nguồn: Trang Bộ Ngoại Giao Việt Nam. Ngày 12/1/2017, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã chủ trì buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Dưới đây là những phần trích từ tường thuật buổi họp báo liên quan tới Biển Đông. 1. Câu hỏi: Đề … Continue reading Họp Báo Bộ Ngoại Giao 12/1/2017