Phán Quyết Biển Đông: Những Nghĩa Vụ Môi Trường theo Công Ước Luật Biển

The South China Sea Arbitration: Environmental Obligations under the Law of the Sea Convention Tác giả: Yoshifumi Tanaka Review of European, Comparative and International Environmental Law, Số 27(1): 90 - 96 Abstract: This case note analyses the marine environmental protection issues that arose in the 2016 South China Sea arbitration. Given that the South China Sea includes highly … Continue reading Phán Quyết Biển Đông: Những Nghĩa Vụ Môi Trường theo Công Ước Luật Biển

Advertisements

Vấn Đề Môi Trường ở Biển Đông: Nghĩa Vụ Pháp Lý và Những Đòn Bẩy Hợp Tác

Environmental Issues in the South China Sea: Legal Obligation and Cooperation Drivers Tác giả: Nguyễn Chu Hồi và Vũ Hải Đăng International Journal of Law and Public Administration, Số 1(1) 2018: 8 - 23 Abstract: Recently, we have been witnessing a critical level of a the degradation of the marine environment and depletion of fish … Continue reading Vấn Đề Môi Trường ở Biển Đông: Nghĩa Vụ Pháp Lý và Những Đòn Bẩy Hợp Tác

Áp Dụng những Giá Trị Phổ Quát của Luật Biển trong Tranh Chấp Biển Đông

Universalizing the Law of the Sea in the South China Sea Dispute Tác giả: Maximo Paulino T. Sison III Ocean Development and International Law Số 49 (2): 157 - 175 Abstract: This article argues that a resolution of the maritime disputes in the South China Sea must be based upon a universalist framework where the maritime interests … Continue reading Áp Dụng những Giá Trị Phổ Quát của Luật Biển trong Tranh Chấp Biển Đông

Biển Đông trong Tuyên Bố Chung Hội Nghị Ngoại Trưởng G7 Ngày 23/4/2018

Nguồn: Trang thông tin chính thức của Hội nghị G7 Ngày 23 tháng 4 năm 2018 Trong hai ngày 22 và 23 tháng 4 vừa qua, tại thành phố Toronto của Canada đã diễn ra Hội nghị Ngoại trưởng của 7 quốc gia có nền công nghiệp phát triển nhất thế giới là Canada, Pháp, … Continue reading Biển Đông trong Tuyên Bố Chung Hội Nghị Ngoại Trưởng G7 Ngày 23/4/2018

Đường Cơ Sở Thẳng Bao Quanh Quần Đảo Ngoài Khơi Có Phải Là Một Yêu Sách Quá Mức?

Offshore Archipelagos Enclosed by Straight Baselines: An Excessive Claim? Tác giả: J. Ashley Roach Ocean Development and International Law tháng 4/2018 Abstract: This article examines the conclusion in the decision of the Arbitral Tribunal in the South China Sea Case that straight baselines may not be used to enclose off-shore archipelagos unless they meet the criteria … Continue reading Đường Cơ Sở Thẳng Bao Quanh Quần Đảo Ngoài Khơi Có Phải Là Một Yêu Sách Quá Mức?

Chuyên Đề về Vụ Kiện Trọng Tài Biển Đông trên Asian Journal of International Law

Nguồn: Asian Journal of International Law, Volume 8 - Issue 1 - Tháng Giêng  2018 Arbitration of the Philippine Claim Against China M.C.W. PINTO https://doi.org/10.1017/S2044251317000169 Published online: 16 February 2018, pp. 1-11. Print publication: January 2018 This paper discusses the Tribunal’s decision to assume jurisdiction over the Philippine claim notwithstanding China’s publicly declared and law-based … Continue reading Chuyên Đề về Vụ Kiện Trọng Tài Biển Đông trên Asian Journal of International Law

Vụ Kiện Trọng Tài Biển Đông: Tính Ràng Buộc, Tính Chung Thẩm, và Sự Tuân Thủ Các Quyết Định về Giải Quyết Tranh Chấp UNCLOS

The South China Sea Arbitration: Bindingness, Finality, and Compliance with UNCLOS Dispute Settlement Decisions Tác giả: Phan Duy Hảo và Nguyễn Ngọc Lan Asian Journal of International Law Vol.8, Issue 1, January 2018, pp. 36-50 Abstract On 12 July 2016, the Tribunal in the South China Sea arbitration issued its final award. China rejected the … Continue reading Vụ Kiện Trọng Tài Biển Đông: Tính Ràng Buộc, Tính Chung Thẩm, và Sự Tuân Thủ Các Quyết Định về Giải Quyết Tranh Chấp UNCLOS